ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કૂલંકષ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. દરિયો; સમુદ્ર.
पुं. નદીનો પ્રવાહ.
स्त्री. નદી.