ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘૂંગર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] पुं. વાંકડિયો વાળ.