ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છતેડી  
ઉચ્ચાર: ( છતેડ઼ી )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. છત્ર ] स्त्री. ( વહાણવટું ) ભંડારનો ઉપલો માળ; અગાસી; ખુલ્લું તૂતક.