ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છીજ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ક્ષય ] स्त्री. ઘટાડો; નાશ; ક્ષીણતા.
૨. स्त्री. ઘસાઈ જવું તે; નકામું થવું તે.