ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જુર્રાત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] स्त्री. હિંમત.