ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટાંટરો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. બડાઈ; અહંકાર; શેખી; ખોટું અભિમાન.