ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણ્ય  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] न. બ્રહ્મલોકમાં આવેલું તે નામનું એક સરોવર.