ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થંભિત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. સ્તંભિત ] वि. અચળ; સ્થિર.
वि. આધારને લીધે ટકેલું.
वि. બંધ પડેલું; અટકેલું.
वि. ભય કે આશ્યર્યને લીધે ચકિત થયેલ.
वि. રોકેલું.