ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થુલથુલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] न. ધીમેથી ટપકવું તે.